Schitterend licht
Praktijk voor Journey therapie
Innerlijke groei en bewustwording

Schitterd Licht

Deze naam heb ik gekozen omdat het staat voor het schitterend licht in mij en voor het schitterend licht in de ander zonder vooroordelen. Voor het lichtstraaltje dat ik wil zijn voor anderen. En de schittering van licht op de zee.

Zoals Nelson Mandela het al verwoordt in zijn inaugurele rede uit 1994:

Onze diepste angst is niet dat we ontoereikend zijn.
Onze diepste angst is dat we oneindig machtig zijn.
Het is ons licht, niet onze duisternis
waar we het allerbangst voor zijn.
We vragen ons af:
Wie ben ik dat ik briljant, buitengewoon aantrekkelijk, getalenteerd en geweldig zou zijn?
Maar waarom eigenlijk niet?
Je bent toch een kind van God?
Je moet je niet kleiner voordoen dan je bent
opdat de mensen om je heen zich vooral niet onzeker zouden gaan voelen.
We zijn geboren om de luister van God uit te dragen die in ons woont.
Niet slechts in enkelen van ons, maar in ons allemaal.
Als wij ons licht laten schijnen, geven we anderen onbewust toestemming om dat ook te doen.
Als wij bevrijd zijn van onze eigen angst, bevrijdt onze aanwezigheid automatisch anderen.


En zoals Brandon het zegt
`Deep inside a huge potential beckons, waiting to open us to the infinite wisdom, freedom and love within. This presence is calling you home right now, longing to set you free.`
Diep van binnen hebben we een onbegrensde vreugde, een potentieel talent, een oneindige liefde, een bron van creativiteit. Die ligt daar lonkend te wachten, roept je op dit moment toe, nodigt je uit om je eigen grootsheid te ontdekken en spoort je aan om de diepten van de wijsheid binnen in je te peilen en daar een enorm vermogen te ontdekken dat je in staat zal stellen om alles te creëren wat je maar wilt.
Elk kind wordt geboren als een stralende aanwezigheid, met dit onbegrensde vermogen. Helaas wordt deze aangeboren schittering in de loop van het leven met al zijn beproevingen bedekt met lagen onverwerkte pijn, faalmomenten en emotionele blokkades. Het is net alsof we op de wereld komen als een sterk stralend licht waar het leven op een snode manier een lampenkap overheen zet en het verduistert. Na een tijdje identificeren we ons steeds meer met al die lagen en vergeten we dat er al die tijd iets geweldigs in ons zit. (Brandon Bays).
Met de helende reis leer je op realistische en praktische wijze hoe je deze lampenkap kunt weghalen. Je leert met eenvoudige, maar krachtige middelen hoe je die stralende grootsheid kunt bevrijden.
Alles wat ik doe is je helpen bij het weghalen van de sluiers die je vrije, complete en stralende vermogen hebben verduisterd, om zo jouw ware zelf te bevrijden. Ik help je bij het weghalen van de lampenkappen over je al aanwezige schijnende licht.

© 2009 - 2017. All rights reserved.