Schitterend licht
Praktijk voor Journey therapie
Innerlijke groei en bewustwording

Uncategorised

Privacy verklaring

Privacy Verklaring

Astrid van den Nieuwenhof hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy policy wil ik heldere en transparante informatie geven over hoe ik omga met persoonsgegevens.

Ik doe er alles aan om uw privacy te waarborgen en ga daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Astrid van den Nieuwenhof houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.  Dit brengt met zich mee dat ik in ieder geval:

-          Uw persoonsgegevens verwerk in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt; deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacy policy;

-          Verwerking van uw persoonsgegevens beperk tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;

-          Vraag om uw uitdrukkelijke toestemming als ik deze nodig heb voor de verwerking van uw persoonsgegevens;

-          Passende technische en organisatorische maatregelen heb genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;

-          Geen persoonsgegevens doorgeef aan andere partijen.

-          Op de hoogte ben van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop wil wijzen en deze respecteer.

Astrid van den Nieuwenhof is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Als u na het doornemen van onze Privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met mij wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

 

Verwerking van persoonsgegevens van cliënten

Persoonsgegevens van cliënten worden door Astrid van den Nieuwenhof verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

-          Administratieve doeleinden;

-          Het uitvoering geven aan de behandelovereenkomst.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

-          De behandelovereenkomst;

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Astrid van den Nieuwenhof de volgende persoonsgegevens van u vragen:

-          Voornaam;

-          Tussenvoegsel;

-          Achternaam;

-          Telefoonnummer;

-          E-mailadres;

-          Gegevens m.b.t. levensgeschiedenis, (geloof)overtuiging, etnische afkomst, seksuele geaardheid, gezinssamenstelling, bijzondere levensgebeurtenissen, strafrechtelijke situaties, (eerdere) relaties, sociale en maatschappelijke situatie. Dit alles voor zover het van toepassing is voor de begeleiding.

Uw persoonsgegevens worden door Astrid van den Nieuwenhof opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) gedurende de looptijd van de behandelovereenkomst en daarna minimaal 15 jaar (wettelijke verplichting).

 

Verwerking van persoonsgegevens van oud-cliënten/patiënten

Persoonsgegevens van cliënten worden door Astrid van den Nieuwenhof verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

-          Administratieve doeleinden.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

-          De behandelovereenkomst;

Voor de bovenstaande doelstelling kan Astrid van den Nieuwenhof de volgende persoonsgegevens van u vragen:

-          Voornaam;

-          Tussenvoegsel;

-          Achternaam;

-          Telefoonnummer;

-          E-mailadres;

-          Geslacht.

Uw persoonsgegevens worden door Astrid van den Nieuwenhof opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

-          Maximaal 20 jaar, na beëindiging van de behandel overeenkomst.

-          Wettelijk is er een verplichte minimale bewaartermijn voor

o   Financiële gegevens van 7 jaar

o   Behandelgegevens van 15 jaar.

 

Verstrekking aan derden

Ik verstrek geen persoonsgegevens aan derden.  

Binnen de EU

Ik verstrek geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Minderjarigen

Ik verwerk enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) als daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn

Astrid van den Nieuwenhof bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging

Ik heb passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo heb ik bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

-          Ik hanteer een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;

-          Ik pseudonimiseer en zorg voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;

-          Ik maak back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;

-          Ik test en evalueer regelmatig onze maatregelen;

Rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens welke ik van u ontvangen heb. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door mij. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door mij te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Ik kan u vragen om u te legitimeren voordat ik gehoor kan geven aan voornoemde verzoeken.

Bij minderjarigen hebben de ouders inzage in de persoonsgegevens, tenzij tot die gegevens, waarvan ik acht dat deze ten nadele van het kind of de begeleiding zouden zijn.

Mag ik uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vraag ik u hierover direct contact met mij op te nemen. Kom ik er samen met u niet uit dan vind ik dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Vragen

Als u naar aanleiding van mijn Privacy Statement nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met mij op.

Contactgegevens

Astrid van den Nieuwenhof

Hazelhoenhof 13

5672 VE  Nuenen

06-55101089

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

www.schitterenlicht.nl

Nederlandse Vereninging van Journey Practitioners

Deze verklaring is  zoveel mogelijk overgenomen van de NVJP en daardoor ook gecontroleerd.  Dit om zo duidelijk mogelijk te zijn voor uw recht op privacy. Ook kunt u altijd contact opnemen met de NVJP indien er vragen of opmerkingen zijn omtrent deze verklaring.   WWW.NVJP.NL

nvjp.png

Voor wie?

balonnen

De Journey therapie is geschikt voor iedereen die lichamelijk, emotioneel of geestelijk is vastgelopen en werkelijk wil onderzoeken wat deze blokkades veroorzaakt en die verlangt naar een oplossing.
Voor volwassenen, jongeren en kinderen vanaf 5 jaar;
De helende reis is geschikt:
• Als je het gevoel hebt dat je niet echt van het leven kunt genieten.
• Als je het gevoel hebt dat gebeurtenissen uit het verleden je in de weg staan.
• Als je het idee hebt dat je in een dip zit.
• Als je een fysiek probleem hebt dat steeds weer terugkomt of niet weg wil gaan.
• Als je moeite hebt met ontspannen. 
• Bij een depressie, burn-out.
• Bij relatieproblemen.• Bijverslavingen.• Bij opvoedingsproblemen.
• Voor stervensbegeleiding of rouwverwerking.
• Bij angsten, weinig zelfvertrouwen of eigenwaarde.
• Bij het verwerken van seksueel misbruik.
• Als je het eindelijk tijd vindt om jezelf te bevrijden van oude overbodige ballast.
Het enige wat nodig is, is het verlangen om werkelijk te onderzoeken wat je blokkades veroorzaakt en je wil deze blokkades graag doorbreken. 

Astrid

astrid 

Ik ben Astrid van den Nieuwenhof, getrouwd, en heb 3 kinderen boven de 25  jaar. Ik ben geboren op 20 juli 1961 in Nuenen. Ik ben altijd in Nuenen blijven wonen op 3 jaar na, toen woonde ik in Vlissingen vlak bij de zee. De zee blijft toch aantrekkingskracht houden want sinds 2002 hebben wij een slaapstrandhuisje op het strand bij Dishoek waar we regelmatig naar toe gaan.

Ik ben in contact gekomen met de Journey via een vriendin die graag met mij helende reizen wilde uitwisselen, nadat we samen het boek"De helende reis"geschreven door Brandon Bays, hadden gelezen. Achter in het boek"de helendereis" staat hoe je dat kunt doen. Uiteindelijk gaf ik haar een reis zonder er een terug te willen. Tijdens die reis aan haar kreeg ik allerlei beelden van vroeger, zodat ik toch graag een reis  terug van haar wilde.  
Dat was het begin van regelmatig helende reizen aan elkaar geven, die we met steeds meer verdieping en uitwerking gaven en ondergingen.

Mijn  yoga-lerares vroeg of zij een reis mocht maken met mij en via haar kwamen ook andere mensen die ik helende reizen gaf. Dit werden er steeds meer. 
Mijn nieuwsgierigheid naar de opleiding en naar Brandon Bays was gewekt. Ik wilde er graag meer van weten en ook of ik het allemaal wel goed deed. Ik gaf me op voor een Intensive weekend van de Journey met Arnold Timmerman in het Nederlands, het beginners-weekend voor de journey-therapie en meteen ook voor advanced skills. Dit is een verdieping voor het geven van helende reizen als je tegen problemen aanloopt. Dan leer je nog betere manieren van begeleiden en krijg je meer vertrouwen voor het geven van helende reizen.


Brandon Bays, de grondlegster van de journey kwam een maand later naar Nederland en dat wilde ik ook graag beleven, bij haar heb ik de Abundance retreat gevolgd. Bij deze module ontdek je de verschillende verborgen beperkingen en saboteurs die je jarenlang hebben tegengehouden. Je ruimt in journeystijl je blokkades op, bevrijdt jezelf en brengt moeiteloos je volle rijkdom tot uiting.

Hierna kwam heel duidelijk het verlangen om de hele opleiding tot journeypractitioner te volgen.  
Daar heb ik me toen voor opgegeven.

Als afsluiting van de opleiding ben ik eenmaal acht dagen (No Ego Retreat) en eenmaal tien dagen (Practitioner Trainig Retreat) naar Duitsland  gegaan, deze dagen werden gegeven door Brandon Bays zelf. Ze waren erg verdiepend en levensveranderend  voor mij. 
Ik werkte aan mijn diepste angsten en blokkades en heb mij werkelijk tot aan mijn ziel blootgegeven.
Ik ben heel dankbaar naar mijn gezin en de mensen om me heen, die mij steunden om de opleiding te volgen. Ze begrepen mijn verlangen. En dankbaar naar mezelf dat ik naar mijn lichaam luisterde. 

Tijdens en na de opleidingsmodules werkte ik aan mijn casestudies. Helende reizen die je volledig moet uitwerken en die beoordeeld worden. Ik heb uiteindelijk meer casestudies gegeven dan nodig omdat ik er zoveel mogelijk van wilde leren.  
Ik geef heel graag helende reizen en het verbaast mij steeds weer hoe levensveranderend zo’n reis kan werken, wat voor inzichten het oplevert en innerlijke groei, echt ongelooflijk. Het is schitterend om op deze manier mensen te helpen.

De helende reizen hebben mij dichter bij mezelf gebracht, om te leven vanuit mijn hart. Mijn verleden is nog precies hetzelfde, maar ik ga er nu makkelijker mee om.

Ik ben sinds 21 september 2009 officieel journey practitioner en sta op de website van The journey. (www.thejourney.com)

Eind december 2009, begin 2010 ben ik met Brandon Bays en 150 andere journeypractitioners vanuit heel de wereld op pelgrimage in India geweest. Deze weken zijn voor mij werkelijk dna-veranderend geweest. 

Mijn diepste wens was om dit nogmaals mee te maken, in december 2011 en januari 2012 ben ik weer met Brandon Bays 3 weken op pelgrimage in India geweest. Een zeer verdiepende en bij mezelf komende reis die me nog steeds bijstaat. 

Om mensen te helpen met duidelijke fysieke klachten volg ik momenteel de opleiding tot shiatsu-masseur. Een japans/chinese massagevorm die werkt met drukpunten op o.a. de meridianen om de energie te herstellen of beter te laten doorstromen in het lichaam. Inmiddels heb ik de een-jarige basisopleiding shiatsu-massage gehaald en volg ik diverse bijscholingen op shiatsu gebied, o.a. orgaanmassage.

Ik heb in 2012 en 2013 bij Kevin Bellit het Visionary Leadership programma, tegelijk met Concious coaching gevolgd. Een cursus om je angsten, falen, afwijzing, schuld, controle, slachtoffer spelen,  onder ogen te zien. En vanuit positieve bewuste actie, vanuit je ware potentieel te reageren zonder lading, helemaal vrij. Deze opleiding heb ik gehaald en nu volg ik regelmatig (2x per jaar) de nascholing hiervan. Bij Kevin Billit heb ik ook de cursus Out of the Blue, (verwerken van depressies en burn-outs) gevolgd en Stop the food fight (het opruimen van de werkelijke oorzaken van ongezonde eetgewoonten). Op dit moment volg ik een op een systemisch werk. Familie opstellingen in het klein.

Brandon                    BRandon           

Brandon Bays

brandon bays2

Brandon Bays heeft internationaal succes met haar eerste boekDe helendereis (the journey). Ze reist de hele wereld door om overal zeer populaire workshops te geven die deelnemers in staat stellen zichzelf te genezen van diepe trauma´s en (emotionele) verwondingen. De revolutionaire aanpak die ze ontwikkelde na haar eigen genezing (zonder medicijnen of operatie) van een grote tumor wordt wereldwijd gebruikt in scholen, ziekenhuizen, verslavingscentra, in kerkgenootschappen, door psychologen, doktoren en door heel veel andere mensen.


Brandon Bays ondervond aan den lijve dat vergeten iets anders is dan vergeven. En vergeven, zegt ze, haalt emotionele blokkades weg, geneest lichaam en ziel.


`Ik heb geleerd dat het één ding is om te accepteren, maar iets heel anders om te vergeven".


"Als je het slechts accepteert, voel je jezelf nog steeds slachtoffer, veroordeel je de ander en ga je zelf op een voetstuk staan. Het doet pijn om te vergeven. Omdat je je trots op moet geven, en er niet langer ´boven´staat, maar naast de persoon gaat staan die je dit aandoet. Om te vergeven moet je je hart openen en werkelijk totaal vanuit je hart vergeven, dat maakt vrij. 

Als negatieve emoties niet verwerkt worden, worden ze fysiek opgeslagen als celgeheugen. De cellen in ons lichaam vernieuwen zich continu, huidcellen vernieuwen zich bijvoorbeeld elke vier weken en levercellen elke zes weken. Een ziekte in je lever zou dus na zes weken weg moeten zijn, maar dit is niet zo. Kennelijk kopieert de nieuwe cel informatie van de oude. Doordat ik mijn onverwerkte emoties onder ogen zag en die ontlaadde, kon ik het celgeheugen als het ware uitwissen. De vastgezette herinneringen werden afgevoerd en de cellen in mijn baarmoeder konden zich vernieuwen zonder de oude informatie".


"Begrijpen en accepteren is heel mooi, maar de sleutel tot ontlading ligt in het schenken van vergiffenis".


"Mijn ziekte schudde me wakker. Het spoorde me aan om te onderzoeken hoe ik in het leven stond en me te bevrijden van oude gevoelens van verdriet, wrok en angst. Achteraf zie ik dat ik de compassie in mezelf moest vinden om te vergeven. Om het onvergeeflijke te vergeven. Mijn ziekte heeft me zoveel gegeven. Het heeft me leerinstrumenten aangereikt die ik kan doorgeven aan anderen en het heeft mijn hart geopend om voorbij gedrag te kijken, naar de emotionele blokkades die maken dat mensen op een bepaalde manier reageren. Dat is een triomf". 

"Mensen vinden het moeilijk om het idee te accepteren dat je jezelf kunt genezen".


"Artsen worden opgeleid om aan het lichaam te sleutelen, zoals automonteurs aan auto´s sleutelen en vergeten onderwijl dat mensen niet alleen uit een lichaam bestaan. We hebben een lichaam, geest, emoties. En zijn ook een ziel. Ik adviseer mensen altijd om op alle mogelijke manieren genezing te zoeken: en in de medische wereld, en met dieet en beweging, en op geestelijk niveau. Want we zijn geconditioneerd om ons alleen over te  leveren aan dokters, deskundigen, wetenschappers. Die zullen wel weten wat goed voor je is. Of een acupuncturist of yogaleraar zal je wel helpen. Terwijl je juist dieper in je lichaam zou moeten zinken, in de emoties die je lichaam heeft opgeslagen. Je kunt die opgeslagen, onverwerkte emoties niet ontwijken, want ze zullen jou niet ontwijken".

"Als we ouder worden gooien we het luik van emoties dicht. We zijn bang om emoties te voelen".


"Als baby uit je je emoties vrijelijk, als kind denk je dat het niet toegestaan is om te voelen (niet huilen, stel je niet aan, je bent toch al groot, er is niets aan de hand) en als we ouder worden ontwikkelen we strategieën: we drinken onze ongewensde emoties weg, roken ze weg, shoppen ze weg, eten ze weg. We zetten de televisie aan en lezen de krant totdat ons hoofd vol zit met informatie en we niets meer voelen. Ik deed precies hetzelfde. Ik had mijn eigen jeugdtrauma netjes geanalyseerd en de deur weer dichtgedaan, zodat ik door kon gaan met mijn comfortabele leventje. Pas toen ik echt naar binnen keek, zag ik dat dat niet genoeg was. Je moet bereid zijn te voelen, want emoties zijn de poortwachters van de innerlijke reis naar je ziel. Onbewust verlangen we allemaal naar het contact met onze ziel. De ziel, die intelligente levenskracht, heeft niet alleen het vermogen om creativiteit, liefde en inzichten te brengen, maar ook om het lichaam te helen. Mijn innerlijke reis, de Journeymethode, bracht mij weer in contact met mijn ziel om mijn eigen antwoorden te vinden".

"De journey is een voortdurend proces".

"Ik doe elke week een journey. Ik zie het als een emotionele schoonmaak, zoals ik ook mijn huis eens in de zoveel tijd moet soppen. Het is niet zo dat ik een doorbraak heb gehad en dat ik nu op mijn lauweren kan rusten. Het vergt inspanning om je bewust te zijn van je emoties en je innerlijke processen. Je moet bereid zijn om je eigen leugens, jaloezie en kwaadheid onder ogen te zien. Keer op keer brengt het me verlossing. Het heeft me geholpen toen mijn echtgenoot me verliet. Het heeft me geholpen toen ik mijn strandhuisje in vlammen zag opgaan. Geloof me, het leven blijft me uitdagen! Tegelijkertijd is er een gevoel van eenheid, liefde en vrede dat me sinds mijn eerste Journey nooit meer heeft verlaten. Uiteindelijk is liefde de echte reis".


Brandon Bays in Happinez nr. 1-2005

Schitterd Licht

Deze naam heb ik gekozen omdat het staat voor het schitterend licht in mij en voor het schitterend licht in de ander zonder vooroordelen. Voor het lichtstraaltje dat ik wil zijn voor anderen. En de schittering van licht op de zee.

Zoals Nelson Mandela het al verwoordt in zijn inaugurele rede uit 1994:

Onze diepste angst is niet dat we ontoereikend zijn.
Onze diepste angst is dat we oneindig machtig zijn.
Het is ons licht, niet onze duisternis
waar we het allerbangst voor zijn.
We vragen ons af:
Wie ben ik dat ik briljant, buitengewoon aantrekkelijk, getalenteerd en geweldig zou zijn?
Maar waarom eigenlijk niet?
Je bent toch een kind van God?
Je moet je niet kleiner voordoen dan je bent
opdat de mensen om je heen zich vooral niet onzeker zouden gaan voelen.
We zijn geboren om de luister van God uit te dragen die in ons woont.
Niet slechts in enkelen van ons, maar in ons allemaal.
Als wij ons licht laten schijnen, geven we anderen onbewust toestemming om dat ook te doen.
Als wij bevrijd zijn van onze eigen angst, bevrijdt onze aanwezigheid automatisch anderen.


En zoals Brandon het zegt
`Deep inside a huge potential beckons, waiting to open us to the infinite wisdom, freedom and love within. This presence is calling you home right now, longing to set you free.`
Diep van binnen hebben we een onbegrensde vreugde, een potentieel talent, een oneindige liefde, een bron van creativiteit. Die ligt daar lonkend te wachten, roept je op dit moment toe, nodigt je uit om je eigen grootsheid te ontdekken en spoort je aan om de diepten van de wijsheid binnen in je te peilen en daar een enorm vermogen te ontdekken dat je in staat zal stellen om alles te creëren wat je maar wilt.
Elk kind wordt geboren als een stralende aanwezigheid, met dit onbegrensde vermogen. Helaas wordt deze aangeboren schittering in de loop van het leven met al zijn beproevingen bedekt met lagen onverwerkte pijn, faalmomenten en emotionele blokkades. Het is net alsof we op de wereld komen als een sterk stralend licht waar het leven op een snode manier een lampenkap overheen zet en het verduistert. Na een tijdje identificeren we ons steeds meer met al die lagen en vergeten we dat er al die tijd iets geweldigs in ons zit. (Brandon Bays).
Met de helende reis leer je op realistische en praktische wijze hoe je deze lampenkap kunt weghalen. Je leert met eenvoudige, maar krachtige middelen hoe je die stralende grootsheid kunt bevrijden.
Alles wat ik doe is je helpen bij het weghalen van de sluiers die je vrije, complete en stralende vermogen hebben verduisterd, om zo jouw ware zelf te bevrijden. Ik help je bij het weghalen van de lampenkappen over je al aanwezige schijnende licht.

© 2009 - 2017. All rights reserved.